banner trang chu
FocusTech hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm phần mềm CAD/CAM tại Việt Nam:
- Đại diện CNC Software.,Inc phân phối MasterCam;
- Đại lý SolidWorks.,Corp cung cấp SolidWorks;
- Đại lý AutoDesk cung cấp bản quyền AutoCAD;
- Đại lý 3DQuickTools cung cấp 3DQuickMold, 3DQuickPress;
- Đại lý ZWSoft cung cấp ZWCAD;
- Đại diện 3DSolido phân phối máy tạo mẫu nhanh Solodo 300 Pro.
Copyright © 2008-2015 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Thiế bị và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm (FocusTech ..,JSC)
All rights reserved. Designed by Zapvn