banner trang chu
1. Phần mềm CAD/CAM/CNC cho ngành cơ khí:
- MasterCam (CNC Software.,Inc),
- SolidWorks (Hãng SolidWorks.,Corp),
- QuickMold, QuickPress (QuickTool.,Corp),
- AutoCad, Inventor (Hãng AutoDesk).
2. Phần mềm thiết kế Giao thông, thủy lợi, xây dựng:
- Civil 3D (Autodesk),
- Phần mềm cho thiết kế, khảo sát NovaTDN, TOPO … (Công ty Hài Hòa phát triển).
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng xậy dựng CPM …(Công ty Hài Hòa phát triển )
3. Phần mềm bản quyền Window, Microsoft Office và các phần mềm bảo mật.
4. Các giải pháp CNTT theo yêu cầu của khách hàng
5. Thiết bị Công nghệ thông tin và Viễn thông
Copyright © 2008-2015 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Thiế bị và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm (FocusTech ..,JSC)
All rights reserved. Designed by Zapvn