banner trang chu
- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên các phần mềm Autocad, SolidWorks, MasterCam
- Thiết kế khuôn dập trên 3D Quickpress, khuôn ép trên 3D Quickmold
- Lập trên gia công trên MasterCam
- Đào tạo lập trình máy và vận hành máy CNC
Copyright © 2008-2015 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Thiế bị và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm (FocusTech ..,JSC)
All rights reserved. Designed by Zapvn