banner trang chu
 • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước việt nam hùng cường.
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Điện là một thành phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, một nguồn năng lượng có vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Tập đoàn Sông Đà

  Công ty mẹ và các Công ty con được tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  VNPT có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.
 • Tập đoàn Vinacomin

  Khảo sát, thăm dò, đầu tư xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, gia công, chế tác, vận tải, xuất nhập khẩu các sản phẩm alumin, nhôm, đá quý, vàng,…
Copyright © 2008-2015 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Thiế bị và Phát triển Công nghệ Trọng Điểm (FocusTech ..,JSC)
All rights reserved. Designed by Zapvn