Tag Archives: Ofice Robot

Xuất hiện Công nghệ Robot Văn Phòng tại Việt Nam

Office Robot là một phần mềm mô phỏng thao tác của con người, có khả năng tự động thực hiện các công việc văn phòng như nhập liệu, thống kê một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại với khối lượng lớn. Office Robot được xếp vào loại robot tự động hóa (Robotic Process Automation […]