Mill-Turn Solutions

Mastercam Mill-Turn hợp lý hóa việc lập trình các trung tâm máy đa tầng công suất cao để tăng hiệu suất và an toàn. Các máy CNC đa nhiệm này giảm nhiều thiết lập, xử lý phần thủ công, cố định dự phòng và thời gian nhàn rỗi để cải thiện năng suất trong sản xuất.

Sử dụng Milling and Lathe Toolpaths đã được chứng minh của Mastercam, phần mềm này đơn giản hóa quy trình lập trình cho các máy tiện quay vòng với các thiết lập công việc được khóa với máy chính xác trong cửa hàng của bạn.

– Tối ưu hóa, đồng bộ hóa và trực quan hóa trong một nền tảng duy nhất.

– Tự động hóa để dễ dàng quản lý các hoạt động phức tạp giữa nhiều luồng dữ liệu máy.

– Hiệu quả các hoạt động phay, tiện và khoan với ít thiết lập hơn ở tốc độ cao.

– Chương trình máy tiện đơn giản ngoài các máy phức tạp.

Mastercam hiện đang là phần mềm CAM được nhiều người sử dụng nhất. Từ khi thành lập CAD đến việc tạo ra một bộ phận gia công cuối cùng, Mastercam được thiết kế như một giải pháp toàn diện cho hiệu quả sản xuất.

– Full 3D CAD modeling.

– Context-sensitive help available from all dialog boxes.

– Powerful Multiaxis cutting.

– Easy pocketing, contouring, and drilling.

– Intelligent, stock-aware toolpaths.

– Robust 3D solids and surface machining.

– Complete tool library and custom tool support.

Website chính thức tại: http://mastercamvietnam.com